Contact Us | Details
cont1.gif (75kb)


run_b.gif (21kb) Hotel Mozhaysky, OJSC
Address: Bldg 1, Property 165, Mozhayskoye Shosse, Novoivanovskoye Industrial Community, Odintsovskiy District, Moscow Region, 143026
Voice: (495) 223-3030; (495) 446-4455;
Fax: (495) 448-3736
E-mail: hotmozhaika@yandex.ru
http://www.mozhaika.ru

Click on the map for details

icon14.gif (6,45kb)
mozhaika.ru Website | Navigation Guide | © HM 1996-2010 - Corporate Information